Vertalingen

Documenten welke in het buitenland moeten worden vertaald hebben vaak een beëdigd vertaler nodig. Voor sommige landen volstaat dit naargelang het land van bestemming al dan niet een verdrag heeft ondertekend, zoals bv. het verdrag van Wenen, het verdrag van Luxemburg of het verdrag van Brussel.

Legaldocs beschikt over een databank van beëdigde vertalers waarop we keer op keer kunnen rekenen om een goed en snel resultaat te leveren.

globe in  grass

Stuur ons gerust een kopie door van het document dat dient te worden vertaald en dan zorgen we ervoor dat u eerstdaags hiervoor een offerte krijgt.