Belgisch staatsblad

Als u betrokken bent met een vennootschap bij internationale handel, dan wordt er regelmatig een vertaald en/of gelegaliseerd uittreksel van een publicatie vanuit het Belgische Staatsblad gevraagd.

Depositphotos_11456154_EL4

Uittreksel Belgische Staatsblad

Als u betrokken bent met een vennootschap bij internationale handel, dan wordt er regelmatig een vertaald en/of gelegaliseerd uittreksel van een publicatie vanuit het Belgische Staatsblad gevraagd. Heeft u de nummer van de publicatie, een kopie van de publicatie en/of het doel van het document. Dan vragen wij graag voor u een origineel eensluidend afschrift aan. Enkel met dit document kan u verder om dit te laten vertalen en legaliseren, ten einde een correct en bruikbaar document te bekomen.

Business meeting - group of people in office

Neerleggen van Statuten of uittreksel van proces verbaal

De volgende documenten moeten worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
- Statuten;
- Akten betreffende de benoeming van de (dagelijks) bestuurders, vertegenwoordigers en commissarissen;
- Akten betreffende beslissingen met betrekking tot de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars
- De jaarrekening