FAQs

Q?

Waarom van A tot Z?

A.

Legaldocs is een van de weinige, zo niet de enige, die het volledige proces van A tot Z aanbiedt. Het volledige proces wordt door ons beheerd van het aanvragen van het document tot het afleveren van een bruikbaar document. Dit bespaart zowel tijd als geld voor de klant. Tevens hoeft de klant niet van ene tot de andere instantie en/of dienstverlener te lopen.

Q?

Wat is een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad?

A.

Het Belgisch Staatsblad produceert en verspreidt een brede waaier officiële en overheidspublicaties. Het doet dat zowel via traditionele als elektronische kanalen. Een uittreksel ervan kan worden gevraagd om bewijzen voor te leggen aangaande publicaties van rechtspersonen.

Q?

Wat is een uittreksel uit het KBO?

A.

In het kader van administratieve vereenvoudiging is de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2003 in het administratief leven geroepen. Zij omvat de gegevens van commerciële en vrije ondernemingen, en verenigingen. Een uittreksel hiervan wordt gebruikt om de huidige situatie van een vereniging in kaart te brengen.

Q?

Waarom documenten registreren?

A.

De registratie heeft als voordeel dat de inhoud van de overeenkomst of akte een datum van registratie verkrijgt en bindend wordt ten opzichte van derden.

Q?

Wat is een beëdigde vertaling?

A.

Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is verbonden aan een rechtbank van eerste aanleg. Wanneer hij of zij een vertaling van een document ondertekend, is deze beëdigd. Afhangende van het doel wordt dit dan een officieel document. Voor sommige landen moet er echter nog verdere legalisaties worden volbracht.

Q?

Wat is een legalisatie?

A.

De legalisatie bevestigt de oorsprong van een document. Het is de certificatie door een officiële autoriteit van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

Q?

Wat is de legalisatieketen?

A.

In vele gevallen moeten er verschillende opeenvolgende stappen worden doorlopen en/of combineren. De combinatie en de opeenvolging hangt af van het document en de doel. Zo moeten documenten in België enkele instanties doorlopen. In sommige gevallen moet het voor het buitenland bestemde document daarna nog worden voorgelegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) van het betrokken land in België.

Q?

Wat is een Apostille?

A.

De Apostille is een stempel met uniforme indeling welke door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aangebracht op documenten als het document bestemt is voor een land dat het Verdrag van Den Haag heeft ondertekend. Met deze ingevulde stempel kan het document direct in deze landen worden gebruikt. Het alternatief (legalisatie) is meestal veel omslachtiger, aangezien het vaak authenticatie vereist van zowel autoriteiten in het afgevende land als het ontvangende land.

Q?

Verdrag van Brussel

A.

Dir verdrag behandelt de afschaffing van de legalisatie van alle openbare akten in de lidstaten van de Europese unie. Dit geldt voor:

 • Stukken, afgegeven door een autoriteit of functionaris behorende tot enig rechterlijk orgaan van de staat, een openbaar ministerie, een griffier of een gerechtsdeurwaarder.
 • Administratieve stukken
 • Notariële akten
 • Op onderhandse stukken geplaatste officiële verklaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een stuk op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.
 • Q?

  Verdrag van Luxemburg

  A.

  Volgens deze Overeenkomst zijn op het grondgebied van de verdragsluitende staten de letterlijke
  afschriften of de uittreksels van akten van de burgerlijke stand, voorzien van de handtekening en
  het zegel van de autoriteit die ze heeft afgegeven, vrijgesteld van legalisatie.

  Q?

  Verdrag van Wenen

  A.

  Het Verdrag van Wenen van 8 september 1976 betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand heeft tot doel de lidstaten het gebruik op te leggen van geüniformiseerde meertalige formulieren voor uittreksels uit akten van de burgerlijke stand.

  De uittreksels worden opgemaakt in de vorm van:

  formulieren A: uittreksel uit de geboorteakte
  formulieren B: uittreksel uit de huwelijksakte
  formulieren C: uittreksel uit de overlijdensakte

  Deze internationale uittreksels zijn vrijgesteld van legalisatie wanneer ze worden voorgelegd in een lidstaat die het verdrag ondertekende.